Co należy wiedzieć wybierając zmywacz offsetowy?

Decydując się na wybór zmywacza powinno się wziąć pod uwagę zarówno czynniki ekonomiczne jak i ekologiczne. Niemniej ważne jest również aby środek myjący dobrze rozpuszczał farbę nie niszcząc powłok gumowych, nie przyspieszał korozji, nie powodował zagrożenia pożarowego oraz aby w możliwie małym zakresie szkodził ludziom i środowisku naturalnemu.
Stosowane jeszcze ciągle benzyny ekstrakcyjne, lakowe, różne rodzaje nafty, toluen, aceton, benzen, cykloheksanon oraz inne środki i ich mieszanki coraz częściej powodują przyspieszone zużycie obciągów offsetowych, powłok na walcach farbowych i zwilżających a także form drukowych. Szczególnie agresywne w działaniu dla powłok gumowych są benzyny ekstrakcyjne, a przy tym także niebezpieczne dla zdrowia. Zawierające niebezpieczne składniki środki myjące, działają drażniąco na drogi oddechowe, mogą powodować omdlenia, zapalenia skóry, wysypki czy nawet narkotyzować. Co więcej, emitowane przez takie zmywacze znaczne ilości lotnych składników organicznych zatruwają atmosferę i środowisko naturalne. Z dzisiejszego punktu widzenia korzystanie z takich preparatów jest już niekorzystne ekonomicznie, niezdrowe i coraz powszechniej negatywnie odbierane przez otoczenie. Co zatem w zamian?

Pierwszy krok uczyniono w 1995 roku na targach DRUPA. Na skutek wspólnej inicjatywy drukarzy, producentów maszyn i chemikaliów, myśląc w równym stopniu o środowisku naturalnym wskazano kryteria jakimi powinny cechować się nowoczesne zmywacze:

  • punkt zapłonu większy niż 55 st.C,
  • zawartość toluenu, ksylenu i związków aromatycznych mniejsza niż 1%,
  • zawartość benzenu mniejsza niż 0,1%.

W praktyce mają one następujące pozytywne właściwości:

  • stanowią mniejsze zagrożenie dla środowiska naturalnego z powodu braku węglowodorów aromatycznych,
  • stanowią mniejsze zagrożenie pożarowe (klasa niebezpieczeństwa pożarowego A III),
  • skutecznie czyszczą nie niszcząc swoją agresywnością powłok gumowych, a to oznacza także mniejsze nakłady na ich wymianę lub rewitalizację,
  • ograniczają koszty niepotrzebnych przestojów z powodu nadmiernego zużycia podzespołów,
  • wpływając na trwałość i wydajność powłok gumowych wpływają także na jakość drukowania,
  • są mieszalne z wodą tworząc stabilne w czasie emulsje,
  • zawierają składniki antykorozyjne i obecnie są wymagane przez producentów maszyn drukujących i systemów myjących, pod rygorem utraty gwarancji.

Zmywacze spełniające wymagania ochrony środowiska i wspomnianych wyżej producentów, mają przyznany przez niemiecki Instytut Fogra specjalny certyfikat. W naszej ofercie certyfikowanym zmywaczem jest Print Wash 660/34. Warto także pamiętać, że wprowadzając nowe kryteria dla zmywaczy, równocześnie zakazano stosowania między innymi: węglowodorów chlorowcopochodnych, n-heksanów, terpenów, amidów oraz amin. Produktów z tymi chemikaliami należy zdecydowanie unikać.